Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

#18 - Σκέψειs απάνω στo πεδio


"Soccer team of British soldiers with gas masks, World War I, somewhere in Northern France, 1916." Source: Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, EI-13 (531).

Σκέψεις απάνω στο πεδίο 

Οι πράξεις μας, οι αντιδράσεις μας, οι αποφάσεις μας, οι σκέψεις μας, η δράση μας, με λίγα λόγια η συμπεριφορά μας, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον εαυτό μας και το περιβάλλον γύρω μας.
Κάθε στιγμή λοιπόν η συμπεριφορά ενός προσώπου καθορίζεται από ένα δυναμικά δομημένο σύνολο, που επαναπροσδιορίζεται συνεχώς και που περιλαμβάνει το ίδιο το πρόσωπο και το περιβάλλον του, σε εκείνες τις διαστάσεις και σημεία που το ενδιαφέρουν και το κινητοποιούν τη συγκεκριμένη στιγμή.
Οι δύο αλληλεξαρτημένες μεταβλητές, το πρόσωπο και το περιβάλλον αποτελούν το Ζωτικό Χώρο ή Χώρο Ζωής και αφού δημιουργούν το δομημένο κάθε φορά σύνολό τους για την ανάλυση της συμπεριφοράς καθιστούν ζωντανή την έννοια του Πεδίου.

Έτσι, Σ=f(πρ,πε)=f(Ζχ), όπου Σ=συμπεριφορά, πρ=πρόσωπο, πε=περιβάλλον και Ζχ=Ζωτικός χώρος.

Όλα αυτά δεν ανακαλύφθηκαν κατά τύχη. Ο Kurt Lewin πατέρας της Δυναμικής των ομάδων και ένας απ τους κύριους ιδρυτές της Κοινωνικής Ψυχολογίας τα συνέλαβε κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου όταν κι αυτός συμμετείχε στα πεδία των μαχών. Έτσι πήρε μορφή η λεγόμενη θεωρία του Πεδίου (Field Theory).
H σύλληψη αυτή στηρίχθηκε στην παρακάτω απλή σκέψη: τα ίδια αντικείμενα, άτομα ή σχέσεις, γίνονται αντιληπτά με διαφορετικό τρόπο σε περίοδο πολέμου ή ειρήνης. Το τοπίο π.χ. γίνεται αντιληπτό από τον στρατιώτη ως προς τις δυνατότητες προστασίας που του προσφέρει από τις βόμβες. Ο ζωτικός χώρος του υποκειμένου είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις ανάγκες του και καθορίζεται ως προς αυτές.

Με λίγα λόγια θέλω να πω…
…πως τελικά,.. 
...όλα είναι θέμα συνθηκών μωρό μου!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου